Skip to main content
Servicesider

Opdatering af Publication Tracker og Media Tracker applikationerne

Få en opdateret status på SDUs publikationsoutput og medieoptrædener i 2021.

Applikationerne Publication Tracker og Media Tracker er blevet opdateret med datatræk fra september måned.

I Publication Tracker kan man blandt andet se, at SDU på nuværende tidspunkt i 2021 har fået registeret 84% af sidste års samlede publikationsoutput i SciVal.

I Media Tracker kan man blandt andet se, at SDU generet set ser ud til at deltage i flere medie optrædender i 2021 sammenlignet sidste år.

På fakultets niveau er det særligt SAMF og SUND, der ligger på et højere antal sammenlignet med sidste år.

Hvis man gå ned på institut-niveau ser det ud til at Institut for Kulturvidenskaber, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Institut for Mekanik og Elektronik og flere andre institutter allerede har passeret sidste års niveau.

Redaktionen afsluttet: 20.09.2021