Skip to main content
Servicesider

Ny monitorering af uddannelsernes frafald

Monitoreringen sætter fokus på både overordnede trends på tværs af årgange, men også dagsdatos frafald på de enkelte uddannelser.

SDU Analytics har udarbejdet en monitorering af frafald på SDU’s bachelor- og kandidatuddannelser fra 2016 og frem.

Monitoreringen opdateres dagligt og sætter bl.a. fokus på de overordnede mønstre ift. hvilke måneder de studerende typisk falder fra, både på SDU og fakultetsniveau, men også for de enkelte uddannelser isoleret.

 Det er også muligt at gå i detaljer med frafaldet fordelt på personinformation (som f.eks. alder og køn), adgangsgivende eksamen (herunder adgangsgivende institution) samt informationer om søgning. Ligeledes er der opgørelser på eventuelle studieskift ved frafald, samt frafaldsbegrundelse.

Bagerst i applikationen er der informationer om definitioner, opgørelsesmetode samt kontaktoplysning, hvis der er spørgsmål eller kommentarer.   

Applikationen er tilgængelig for alle ansatte ved SDU og kan tilgås her.

Redaktionen afsluttet: 15.11.2021