Skip to main content
Servicesider

Forsknings- og udviklingsomkostninger internt på SDU (Forskningsstatistikken)

Applikation er opdateret med nyeste årgang

SDU Analytics har opdateret applikationen Externally funded R&D at SDU (Indberetning til Forskningsstatistikken) med data for 2020.

Applikationen tager udgangspunkt i de FoU data, som SDU indberetter til forskningsstatistikken. Der vises samlede data for SDU, fakulteterne og institutter/forskningsgrupper alt efter, hvordan der indberettes.

Udover opdateringen af data, er der foretaget justeringer ift. design i applikationen. Der er nu bl.a. synliggjort om universitetets institutter og/eller forskningsgrupper, der forekommer i analysen, er aktive eller om de ikke længere eksisterer.

For yderligere forskningsanalyser

For alle SDU Analytics analyser

Redaktionen afsluttet: 24.11.2021