Skip to main content
Servicesider

Universitetsstuderende bliver væk fra de mindre byer

Geografiske mønstre i universitetsstuderendes søgning.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har udgivet en ny rapport i lyset af regeringens plan om uddannelser til hele landet.

EVA kortlægger, hvor i Danmark der er udbud af universitetsuddannelser, og hvor der er tomme pladser. Rapporten fra EVA afdækker også, hvor geografisk bredt de universitetsstuderende søger, og hvordan studerende med henholdsvis høje og lave karaktergennemsnit fra gymnasiet søger og fordeler sig rent geografisk. EVAs analyse bygger på registerdata,  hovedsageligt fra årene 2009-2019.

Hent publikationen her.

Redaktionen afsluttet: 25.11.2021