Skip to main content
Servicesider

Forsinkelseslisten beriget med nye informationer

Forsinkelseslisten er nu beriget med en række nye informationer, bl.a. information om orlov og den beregnede slutdato fra STADS+.

Forsinkelseslisten, som understøtter fakulteterne i deres arbejde med at hjælpe forsinkede studerende, er nu beriget med en række informationer, der har været udtrykt ønske om fra fakulteterne.

Listen er beriget med følgende informationer:

  • Rammestatus (om den pågældende ramme er åben eller på orlov)
  • Om der er, eller tidligere har været, orlov på rammen
  • Det seneste beståede ECTS-bærende resultat på rammen
  • Angivelse af, om kandidatrammer er tilmeldt speciale eller ej
  • Angivelse af, om bachelorrammer har en åben dispensationsramme eller ej
  • Den slutdato, der beregnes i STADS+ ved fx orlov

Ud over ovenstående nye informationer er definitionen på korrigeret studiestart opdateret, så den er identisk med den definition af korrigeret studiestart, der benyttes i Studieservice.

Forsinkelseslisten indeholder følsomme og/eller fortrolige oplysninger og er derfor underlagt adgangsbegrænsning i henhold til GDPR. Har du eller dine kollegaer behov for at tilgå listen, er du/I velkomne til at kontakte dataadgang@sdu.dk med informationer om:

  • Navn på den/de liste(r), der ønskes adgang til
  • Navn og mail på den/de person(er), der skal have adgang
  • Formål med adgang
  • Periode for adgang – bemærk SDU Analytics foretager halvårlig kontrol af fortsat relevant adgang

Derudover skal din nærmeste leder sættes CC på anmodningen.

Redaktionen afsluttet: 24.01.2022