Skip to main content
Servicesider

ERC grants at EU’s Horizon 2020

Applikation er opdateret med data for det fulde Horizon 2020 rammeprogram.

SDU Analytics har opdateret applikationen ERC grants at EU’s Horizon 2020 med nye data.

Applikationen tager udgangspunkt i EU's offentligt tilgængelige data og omhandler de meget prestigefyldte European Research Council bevillinger. Der vises data på Lande-, Organisations- og forskerniveau, samt data for de danske universiteter separat.

Med opdateringen indeholder applikationen nu data for alle ERC bevillinger under rammeprogrammet Horizon 2020.

Det nye rammeprogram Horizon Europe, som dækker årene 2021 -2027, vil også blive monitoreret løbende af SDU Analytics.

Ved opdateringstidspunktet var der ikke data for det nye rammeprogram endnu. Det skyldes en meget omfattende selekteringsproces, som medfører, at bevillingsmodtagere, der har ansøgt i året 2021, først offentliggøres og inkluderes i de offentligt tilgængelige data året efter.

Nedenstående ses et skærmdump fra applikationen, hvor SDUs og de øvrige danske universiteters hjemtag fra ERC fremgår.

ERC funding - danish perspective

Mere information om ERC bevillinger kan findes på European Research Counsils hjemmeside.

For yderligere forskningsanalyser

For alle SDU Analytics analyser

Redaktionen afsluttet: 03.02.2022