Skip to main content
Servicesider

Opdateret version af administrativ liste til kontrol af ansøgere via KOT

Opdateret version af administrativ liste til kontrol af ansøgere via KOT, der er/har været indskrevet på den uddannelse, de søger optagelse på.

Den administrative liste ”Optag via KOT – Tidligere indskrivninger” er nu tilgængelig via analyser.sdu.dk og erstatter dermed ”Kontrolliste KOT tidligere indskrivning”.

Listen understøtter Studieservice i arbejdet med at optage bachelorstuderende via KOT, ved at stille en række essentielle oplysninger til rådighed om ansøgere, der søger optagelse via KOT til uddannelser de er/har været indskrevet på hos SDU.

Listen er målrettet medarbejdere i Studieservice, der arbejder i optagelsesprocessen via KOT.

Den nye liste er rettet til, så den i endnu højere grad understøtter behovet i Studieservice.

”Optag via KOT – Tidligere indskrivninger”  indeholder følsomme og/eller fortrolige oplysninger og er derfor underlagt adgangsbegrænsning i henhold til GDPR.

Redaktionen afsluttet: 03.02.2022