Skip to main content
Servicesider

Ny opdateret løsning med løbende søgning til kandidat 2022

Løsning i nyt format erstatter de midlertidige træk.

Tidligere i år måtte dataunderstøttelsen af den løbende søgning til hhv. bachelor og kandidat gentænkes. Dette skyldes både datagrundlag, men også grundet væsentlige udfordringer i PBI-formatet ift. driftssikkerhed og databeskyttelse. Derfor blev der i januar opsat en midlertidig løsning med ugentlige opdateringer af excelark.

Nu er løsningen i luften igen, i et nyt format, som opdateres dagligt, og erstatter derved de ugentlige excelark.

Listen kan tilgås via linket her.

For nu indeholder løsningen kandidatsøgning 1. runde, men der vil snarest muligt blive lavet en lignende løsning for bachelorsøgningen.

Tak for samarbejdet og tålmodigheden ude i organisationen!

For spørgsmål og bemærkninger skriv gerne til sduanalytics@sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 07.02.2022