Skip to main content
Servicesider

Nyt overbookingsværktøj til bacheloroptaget 2022

Værktøjet er et hjælpemiddel til at beregne, hvor mange pladser der bør overbookes med, når der skal tilbydes plads på bacheloruddannelser med studiestart 1. september 2022.

Hvorfor beregning af overbooking?

SDU Analytics har udarbejdet et nyt overbookingsværktøj til bacheloroptaget 2022.

Formålet med værktøjet er at give mulighed for at regne på, hvor mange pladser der bør overbookes med, når der skal tilbydes kandidatpladser til studiestart 1. september 2022.

Overbooking er kort fortalt nødvendigt, fordi det langt fra er alle der tilbydes en studieplads, som ender med at være optaget, hvilket er en tendens der varierer fra uddannelse til uddannelse.

Overbookingsudregningen tager udgangspunkt i historiske tendenser fra SDU's egne studiedata, men giver mulighed for at skrue på enkelte variable alt efter, hvad forventningen er til dette års optag.

Værktøjet skal ses som et hjælpemiddel til at arbejde mod det bedst mulige bud på, hvor mange pladser der bør tilbydes på hver enkelt uddannelse mhp. at optage flest muligt, uden at overskride internt og eksternt fastsatte optagslofter (dimensionering).

 

Nyt i bachelorudgaven

Erfaringerne fra værktøjet til kandidatoverbooking pegede på nogle udfordringer i praksisanvendelsen, og derfor er tilgangen i bachelorværktøjet justeret herefter.

Metoden giver i princippet samme resultat, men den justerede tilgang og opsætning har til hensigt at frigive mere tid til overvejelser ift. størrelsen af overbookingen.

Da tilbagemeldinger har vist at bachelorudgaven fungerer efter hensigten, vil kandidatværktøjet blive rettet til samme tilgang, således al overbooking i fremtiden foregår efter samme metode.

I lyset af, at nogen uddannelser har meget skiftende tendenser, kan det være svært at forudse, hvilke forventninger man bør have til i år.

Derfor er der som noget nyt i dette værktøj tilføjet såkaldte ”scenarie perspektiver”. Dette for at give en fornemmelse af, hvad det vil betyde for optaget, hvis virkeligheden viser sig at afvige fra forventningen. Dvs. hvilke risici der er forbundet med en given mængde overbooking – alt efter hvordan virkeligheden kommer til at se ud.

Igen er dette tiltænkt som en hjælp til at understøtte og belyse graden af overbooking der vælges på den enkelte uddannelse.

Tak til dem på tværs af organisationen der har bidraget med kyndig feedback til værktøjet!

Værktøjet er i excel format og kan downloades her

Bemærk! Værktøjet tager ikke højde for eventuelt ændrede rammevilkår, der medvirker til at gennemsnitlige tendenser ikke længere er retvisende. Det anbefales, at tal og indsigter fra dette værktøj ikke står alene, men anvendes som supplement i en holistisk beslutningsproces.

Spørgsmål angående værktøjet bedes henvendelse til SDU Analytics A&O Team via hovedmailen sduanalytics@sdu.dk.

Redaktionen afsluttet: 06.04.2022