Skip to main content
Servicesider

Over halvdelen af SDUs kandidatdimittender bliver stort set færdig samtidig

Over 55% af SDUs kandidatdimittender bliver færdig i juni måned. Samtidigt er juli, den måned med færrest nyoprettede jobopslag. Dette kan skabe forhold, hvor kandidatdimittender er i særdeles stærk konkurrence om de samme jobs.

SDUs gange og campuser er i disse dage fyldt med unge glade mennesker, som sammen med deres nære og kære, fejrer at de netop har afsluttet deres uddannelse.

Det er ikke så underligt, for gennemsnitligt dimitterer 55% af SDUs kandidatdimittender i juni, mens knap 20% dimitterer i januar måned. Derved dimitterer over 70% af SDU’s kandidatdimittendårgange i løbet af blot 2 måneder, mens de sidste 30% færdiggør deres uddannelse i løbet af de resterende ti måneder.

Samtidig er juli, den måned med færrest nyoprettede jobopslag. Dette skaber forhold, hvor de nyuddannede kandidatdimittender er i særdeles stærk konkurrence om de samme jobs. En konkurrence, der kun forstærkes, da alle de otte universiteter, har sommermånederne som deres ”peak ”-periode, hvor ca. 40 % af kandidatdimittendårgange afslutter deres studium.

kandidatdimittender

Analysenotatet kigger også nærmere på arbejdsmarkedets efterspørgsel på arbejdskraft, konsekvenserne ved sen beskæftigelse, samt udviklingen i dimittendantal og dimissionstidspunktet. Den fulde analyse kan downloades her.

SDU Analytics monitorerer udviklingen i jobopslag på det danske jobmarked - måned for måned - og kan tilgås gennem SDU Analytics webrapporten.

Spørgsmål og kommentarer til analysen kan sendes til sduanalytics@sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 16.06.2022