Skip to main content
Servicesider

Benchmark rapport på forskningsrelaterede indtægter er opdateret

SDU er ikke på niveau med sektorens vækst i indtægter fra eksterne midler. Databrud påvirker benchmark.

SDU Analytics har opdateret en webrapport, der sammenligner SDU og de andre danske universiteter på udvalgte indtægtstyper på forskningsområdet.

Analysen er lavet på baggrund af data fra Danske Universiteter og sammenligner indtægter pr. forskningsVIP på Forskning (basismidler og sektorrelateret forskning), Eksterne midler samt Forskningsbaseret myndighedsbetjening.

 

Opmærksomhed vedr. eksterne midler

Webrapporten viser, at SDU ligger lavere i indtægter fra eksterne midler pr. forskningsVIP sammenlignet med sektoren.

figur1_indtaegter_fra_eksterne_midler_i_1000kr_pr_forsknings_vip

Figur 1: Indtægter fra eksterne midler i 1000 kr. pr. forskningsVIP

 

'Knækket på kurven i 2021 skyldes delvist, at der har været et databrud i forhold til en ny opgørelsesmetode af forskningsVIP målt i årsværk (overgang til fælleskontoplan).

Nedenstående graf viser, at SDU det seneste år har haft en større stigning i forsknings VIP end sektoren, hvilket påvirker indtægter pr. forskningsVIP negativt. (OBS. År 2012 er sat til indeks 100).

figur2_udvikling_i_forsknings_vip_i_indekstal

Figur 2: Udvikling i forskningsVIP i indekstal. Indeks 100 er i 2012.

 

Forklaringen på at SDU generelt ligger lavere i indtægter fra eksterne midler pr. forskningsVIP end sektoren, skyldes også, at SDUs indtægter i faktiske værdier kun har en lille årlig vækst, hvorimod indtægterne generelt er stigende på KU, AU og DTU.

Grafen viser indtægter fra eksterne midler i mio. kr.

figur3_indtaegter_fra_eksterne_midler_i_mio_kr

Figur 3: Indtægter fra eksterne midler i mio. kr.

 

Webrapporten kan tilgås her.

Øvrige forskningsanalyser tilgås her

Alle SDU Analytics Analyser tilgås her.

Redaktionen afsluttet: 06.07.2022