Skip to main content
Servicesider

Mange nye og opdaterede analyser om forskning i foråret 2022

Den nye strategi for forskningsfinansiering har et stærkt datagrundlag.

SDU’s direktion vedtog i foråret 2022 en strategi for forskningsfinansiering, og SDU Analytics har udarbejdet en lang række indsigter om SDU’s forskning og forskningsfinansering i sektoren.

Der findes således ni analyser om ”R&D Funding”, heraf er otte opdaterede med nye data i 2022.

Der findes endvidere seks analyser som belyser perspektiver på ”SDU Research”, heraf er fem opdaterede med nye data i 2022.

SDU Analytics har endvidere leveret de første versioner af direktionens godkendte ”Department Analysis”, som til ledelsesstrengen sammenfatter en række opgørelser med forskningsmetrikker for institutterne. I første omgang er det institutterne på Det Naturvidenskabelige Fakultet som har fået den første generation af denne nye type dataunderstøttede perspektiver på forskning.

SDU Analytics arbejder fortløbende på at udvikle nye analytiske indsigter vedrørende forskning, og allerede i efteråret 2022 følger flere nye analyser.

Analyserne findes på analyser.sdu.dk, og alle SDU-ansatte har adgang via SDU’s netværk, eller via vpn udefra.

Spørgsmål til analyserne kan stilles til sduanalytics@sdu.dk eller direkte til souschef i SDU Analytics Gitte Rønholt Hvidt på e-mail girh@sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 07.07.2022