Skip to main content
Servicesider

Følg med i den løbende udvikling i bacheloroptag frem mod 1. oktober!

Webrapporten med den løbende udvikling i bacheloroptaget frem mod 1. oktober opdateres nu dagligt.

Webrapporten, der viser den løbende udvikling i bacheloroptaget frem mod 1. oktober, er netop blevet opdateret således den opdaterer dagligt med den løbende udvikling i optaget.

Nøgletallene på forsiden viser pt. optaget pr. dagsdato, samt hvilke ændringer der er sket siden svarfristen. Tilhørende grafer viser indskrevne fordelt på fakultet og campus.

Du finder webrapporten HER.

Vær opmærksom på at webrapporten nu indeholder alle Bachelor og Professionsbachelorstuderende med studiestart 1. september 2022, dvs. også genindskrevne studerende, samt andre teknisk administrative indskrivninger, der ikke går gennem KOT. Dette er for at give de mest retvisende informationer om, hvor mange studerende, der er indskrevet med studiestart 1. september 2022.

Primo september vil webrapporten blive beriget igen, med fokus på den historiske udvikling dvs. sammenligning med tidligere år. Nøgletal og grafer vil også blive justeret ift. dette fokus. Dette fordi det rent teknisk først er muligt at sammenligne optaget med tidligere år fra primo september og frem.

Hvis I har afklarende spørgsmål skriv gerne til sduanalytics@sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 24.08.2022