Skip to main content
Servicesider

Årets officielle 1. oktober optag er nu opgjort

1. oktober optagstallene er ude nu - Se mere her!

Nu er optaget på SDU’s uddannelser pr 1. oktober 2022 opgjort!

SDU Analytics har i den forbindelse publiceret eller opdateret følgende materialer:

 

1. Webrapport med SDU’s optagstal pr. 1 oktober

SDU’s 1. oktober optagstal afspejler de tal der anvendes når SDU officielt indberetter optag til Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM). Dette fordi det er disse tal som vil gøre sig gældende i politiske monitoreringer herunder regionaliseringsplan, dimensionering af uddannelser mv.

Webrapporten indeholder optagstal for både bachelor, professionsbachelor, kandidat og akademisk overbygning.

Dertil tilbydes både en standardtabel med historisk data, samt en udvidet tabel med optagstal fordel på en række forskellige variable f.eks. køn, alder, geografi mv.

Det vil være muligt at trække data ned i excel-format via webrapporten til lokalt brug.

 

2. Kort statusnotat i pdf-format med udgangspunkt de officielle 1. oktober tal

Statusnotatet indeholder optagstal fordelt på uddannelsestype, fakultet og campus, samt udvikling sammenlignet med hhv. 2019 og 2021.

 

3. Opdateringen af eksisterende rapporter med antal indskrevne:

Ud over webrapporten med optagstallene, eksisterer der i forvejen 2 webrapporter med det samlede antal indskrevne for hhv. bachelor og kandidat.

Forskellen mellem antallet af indskrevne og de officielle optagstal, er, at ikke alle indskrevne studerende, tælles med i det officielle optag pr. 1. oktober. Det gælder eksempelvis alle dem, der er optaget uden om det koordinerede optagssystem (KOT), f.eks. genindskrivninger, studieskift, overflytning mm.

Pointen er, at disse to webrapporter viser et mere retvisende billede af, hvor mange studerende der reelt set er indskrevet på uddannelserne pr. 1. oktober 2022, med studiestart 1. september 2022.

Disse to webrapporter er opdateret og låst med det samlede antal indskrevne pr. 1 oktober, med studiestart 1. september 2022.

Tilgå webrapport

med optag pr. 1. Oktober

Klik her

Tilgå statusnotat

Klik her

Tilgå webrapport

med indtal indskrevne pr. 1 oktober på bachelor/ professionsbachelor her:

Klik her

Tilgå webrapport

med indtal indskrevne pr. 1 oktober på kandidat her:

Klik her

Redaktionen afsluttet: 03.10.2022