Skip to main content
Servicesider

Opgørelse af studenterbestanden 1. oktober

Bestanden (med undtagelse af åben uddannelse) er nu tilgængelig. Der er 1500 færre studerende på SDU i 2022 set i forhold til 2021. Tallene gemmer på et overordnet fald på alle fakulteter men med stor variation. Campus Sønderborg står som det eneste campus med stigning i bestanden.

Bestanden for alle heltidsstuderende, gæstestuderende og adgangskursus er opgjort pr. 1. oktober. Tendensen med kontinuerlig lavere bestand siden 2015 fortsætter.

Ved sammenligning med bestandsopgørelsen i 2021 tæller bestanden nu 1500 færre studerende (20.396 i år). Det er særligt humaniora og samfundsvidenskab, som i år har færre studerende.

På campusniveau tegner der sig en generel nedgang med undtagelse af Sønderborg, som i år har 63 flere studerende.

Uddannelsesmæssigt er det særligt bacheloruddannelser, som udviser et fald fra sidste år. Med over 1000 færre studerende i 2022 står bacheloruddannelserne for to tredjedele af nedgangen i studenterbestanden.

Kønsmæssigt er der et fald på over 700 studerende hos både mænd og kvinder, hvilket betyder, at SDU stadig har lidt flere kvinder end mænd (næsten 1200 flere kvinder).

På nationalitetsniveau skyldes de færre studerende næsten udelukkende danskere. Der er kun 28 færre studerende med udenlandsk nationalitet i år.

opgoerelse_af_studenterbestand_2021_vs_2022

Dyk ned i excel arket, hvor der er mulighed for at se nærmere på studenterbestanden på overordnet niveau i hoveder (hver studerende tæller kun én gang) og mere detaljerede niveauer, så som uddannelsesniveau, hvor studerende tæller pr. enhed (indskrivning).

For spørgsmål eller kommentarer kontakt SDU Analytics på mail sduanalytics@sdu.dk

Analyse

Excel ark

Klik her

Redaktionen afsluttet: 11.10.2022