Skip to main content
Servicesider

De nye analyser på deltidsområdet

Her får du overblikket for indsigter om deltidsområdet.

Mange tal på uddannelsesområdet opgøres pr. 1. oktober, men ikke en studenterbestand på deltidsområdet.

Deltidsområdet er en anden logik, med andre begreber og andre typer af studerende, end på heltidsområdet.

En af forskellene er, at der først kan laves en retvisende studenterbestand efter den sidste officielle indberetning medio november.

Men der er ingen grund til at savne indsigter om deltidsområdet. Alene i 2022 er følgende nye webrapporter kommet til som belysning af området:

Sektorbenchmark:
https://kvaser.analytics.sdu.dk/Benchmark_VVEU/

Analyse på deltidsområdet:
https://kvaser.analytics.sdu.dk/EVU_analyse/

Indsigter fra  indberetningerne:
https://kvaser.analytics.sdu.dk/dst_indberetning_deltid/
https://kvaser.analytics.sdu.dk/ufm_indberetning_deltid/
https://kvaser.analytics.sdu.dk/uvm_indberetning_deltid/

Indsigter om de nyoptagne på deltid:
https://kvaser.analytics.sdu.dk/Nyoptag_deltid/

Og der er flere analyser på deltidsområdet på vej, både et deep dive på enkeltfag og analyser baseret på data fra Danmarks Statistik. Mere om det senere.

Spørgsmål kan stilles til sduanalytics@sdu.dk

Sektorbenchmark

Klik her

Analyse på deltidsområdet

Klik her

Indsigter fra indberetningerne

DST

Klik her

Indsigter fra indberetningerne

UFM

Klik her

Indsigter fra indberetningerne

UVM

Klik her

Indsigter om de nyoptagne på deltid

Klik her

Redaktionen afsluttet: 27.10.2022