Skip to main content
Servicesider

Ny webrapport med regionalt fokus på børne- og ungdomsuddannelser

SDU Analytics har udviklet en ny webrapport der berører bl.a. elevtal og overgange kommunernes grundskoler og ungdomsuddannelser.

Den nye webrapport præsenterer en lang række data med tilknytning til børne- og ungdomsuddannelser i Danmark. Data er indsamlet med et geografisk hovedperspektiv (region, landsdel og kommune), fremfor et mere klassisk institutionelt hovedperspektiv.

Webrapporten skal således understøtte større strategiske beslutninger, hvor det geografiske perspektiv er i fokus, eller hvor det er nødvendigt med en bredere/mere langsigtet indsigt. F.eks. ved eksterne samarbejdsrelationer eller oplæg/møder i kommunalt/regionalt regi.

Derudover vil produktet også kunne understøtte arbejdet med f.eks. rekruttering, da det kan fungere som et konkret opslagsværk på uddannelsesinstitutioner.

Rapporten er tilgængelig på SDU's analyseportal.

Den er tilgængelig for alle ansatte på SDU.

Webrapporten

Klik her

SDU's analyseportal

Klik her

Redaktionen afsluttet: 14.04.2023