Skip to main content
Servicesider

Fremtidens ESDH

SDU underskriver kontrakt med KMD om et nyt ESDH-system

Det nye system bidrager til effektive og sammenhængende arbejdsgange og kan være med til at automatisere processer.

Onsdag den 19. april underskrev SDU og KMD kontrakten på ESDH-systemet, WorkZone. Begge parter ser nu frem til et spændende samarbejde om at implementere WorkZone på SDU.

WorkZone vil på fornem vis understøtte visionen for programmet Fremtidens ESDH, der lyder:
Med sin nye ESDH-løsning, sigter SDU mod effektive, sammenhængende arbejdsgange, automatiserede processer og understøttelse af forretningsmæssig agilitet. Det nye ESDH-system skal indgå i det robuste fundament, som skal være med til at gøre SDU til digital frontløber.

Der er en tidsplan på vej
Fremtidens ESDH udarbejder i samarbejde med KMD en tidsplan for implementering af WorkZone. Det fremgår af tidsplanen, hvilke opgaver der er i forbindelse med, at WorkZone kommer i drift. Herunder på hvilket tidspunkt, det forventes, at superbrugere og slutbrugere skal undervises i brugen af det nye system.

Programstyregruppen drøfter tidsplanen på næste møde den 4. maj 2023. Tidsplanen vil herefter være tilgængelig på programmets site.

Læs den fulde version af nyheden her.
Redaktionen afsluttet: 21.04.2023