Skip to main content
Servicesider

Systemforvaltning

Kursus i systemforvaltning giver nyttig viden til en vigtig opgave

Den 28.-29. november afholdt AEU kursus i systemforvaltning i Fredericia. Ikke mindre end syv universiteter var repræsenteret. Fra SDU deltog medarbejdere fra SDU Universitetpædagogik, SDU HR, SDU IT og SDU Digital.

Af Birgitte Hjelm Paulsen, , 07-12-2023

Når et nyt it-system er implementeret medfølger der et varigt ansvar for systemet. Opgaven varetages typisk af systemejer, systemforvalter og system­admini­strator. Sammen sikrer de, at brugerne kan drage nytte af systemet, at systemet holdes i luften, videreudvikles og er sikkert at anvende. Kurset i systemforvaltning har derfor til formål at klæde deltagerne på til at løse opgaver knyttet til at forvalte et system.

Er man ny på opgaven som systemforvalter, kan det godt virke overvældende, når underviseren gennemgår de mange opgaver:

  • Samarbejde mellem it- og forretning samt inddragelse af brugere
  • Fortsat udvikling af systemerne så de understøtter forretningen og ikke forældes 
  • Fordeling og varetagelse af roller og ansvar omkring systemerne
  • Leverandørstyring samt håndtering af hændelser og ændringer i samarbejde med interne og eksterne leverandører
  • Opbygning af viden og kompetencer i forhold til det enkelte system og afhængigheder systemerne imellem.
  • Styring og it-understøttelse af dokumentation, hændelser, servicedesk m.v. 
  • Etablering af beredskaber, risikoanalyser og fastholdelse af et højt it-sikkerhedsniveau i henhold til ISO-standarder og GDPR.

Alle lyttede dog koncentreret, når underviseren Jens Taarnskov fra Peak Consulting Group delte ud af sin store viden på området. Engagementet var også stort, når vi i grupper drøftede de enklete aspekter af rollen som systemforvalter og da vi den sidste dag arbejdede med en konkret case.   

Underviser i systemforvaltning Jens Taarnskov i gang med at undervise
Kursisterne drøfter aspekter af systemforvaltningsopgaven
Deltagerne på systemforvaltningskurset drøfter aspekter af opgaven som systemforvalter
Samarbejdet med systemleverandøren er af afgørende betydning
Deltagerne på systemforvaltningskurset drøfter aspekter af opgaven som systemforvalter
Grupperne fremlægger resultatet af deres casearbejde

Redaktionen afsluttet: 07.12.2023