Skip to main content
Servicesider

IT-sikkerhed

Forskning i trygge rammer

Delstrategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024

Af Natalie Maria Olsen, , 05-04-2023

Udsnit fra forsiden af Delstrategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024

SDU har via forum under Danske Universiteter deltaget i arbejdet med at udforme delstrategi for cyber- og informationssikkerhed for uddannelses- og forskningssektoren. Strategien udspringer af den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024, der adresserer det sektorspecifikke fokus og har fire strategiske pejlemærker:

1. Ledelsesforankring 
2. Høj sikkerhed som en nødvendig forudsætning 
3. Strategien skal understøtte og udvikle den risikobaserede tilgang 
4. Styrket samarbejde og koordinering på tværs af sektoren

SDU ser frem til det videre arbejde med strategien!

Forskning i trygge rammer – delstrategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024: https://ufm.dk/publikationer/2023/filer/forskning-i-trygge-rammer-delstrategi-for-cyber-og-informationssikkerhed-2022-2024.pdf

Redaktionen afsluttet: 05.04.2023