Skip to main content
Servicesider

Informationssikkerhed

Revision af informationssikkerhedspolitik og -håndbog

Vi har foretaget en revision af SDU’s informationssikkerhedspolitik og -håndbog for at sikre, at de er i overensstemmelse med de aktuelle udfordringer, vi står overfor som en informationssikker organisation.

Af Tobias Brandt Rössing, , 03-10-2023

Begge dokumenter er godkendt af ledelsen og udvalget for informationssikkerhed og databeskyttelse. Informationssikkerhedspolitikken og håndbogen er blevet omhyggeligt gennemgået og tilpasset de rammer og udfordringer, som SDU står overfor inden for informationssikkerhedsområdet.

Informationssikkerhedshåndbogen er i øjeblikket baseret på ISO 27002-standarden fra 2014, men vi planlægger at opdatere den til 2022-versionen ved næste revision i 2024. Du kan få adgang til den nyreviderede informationssikkerhedshåndbog her.

Ligeledes er vores informationssikkerhedspolitik blevet revideret og godkendt på ny for at sikre, at den afspejler de aktuelle målsætninger, som SDU har inden for informationssikkerhedsområdet. Vi foretager løbende revisioner af politikken for at holde den ajour med de skiftende udfordringer i vores organisation. Du kan finde den nyreviderede informationssikkerhedspolitik her.

Vi opfordrer alle medarbejdere til at gennemgå disse dokumenter for at sikre, at de er opdaterede omkring SDU's informationssikkerheds principper. På den måde kan vi sammen arbejde mod at opretholde en høj informationssikkerhedsstandard i vores organisation.

Redaktionen afsluttet: 03.10.2023