Skip to main content
Servicesider

Hul igennem til SDU Datalake

Det er ultimo november 2019 lykkedes for IT-service og SDU Analytics, efter 1½ år, at få den første applikation igennem arbejdsflowet i Azure løsningen.

Der er tale om det, som vi i daglig tale kalder for datasø1, hvor en række eksterne og interne datakilder vedrørende forskning – i flere tilfælde automatiseret - opdateres via API til et analytisk arbejdsområde i søen.

Som IDE anvendes R Studio og de første R SHINY applikationer er gået i luften for en – i første omgang lukket kreds -  og har succesfuldt været anvendt til Styringsdialogmødet med ministeriet.

Der udestår fortsat et arbejde før arbejdsgange er dokumenteret og de sidste hængepartier for en egentlig driftssituation er ryddet af vejen, men der har været meget nyttig læring som kommer de næste datasøer tilgode.  

SDU Analytics forventer, at der i første kvartal af 2020 vil være hul igennem for SDU’s ansatte til cirka 3 applikationer på forskningsområdet. Det vil dreje sig om de to applikationer, der vedrører Strategisk Rammekontrakt 1.2 og 2.3, samt en applikation der viser CWTS Leiden Ranking.

SDU Analytics omlægger i 2020-2022 løbende ledelsesinformationen til R SHINY applikationer via SDU DATA LAKE. Dermed styres håndteringen af mere og mere komplekse big data, applikationsdrift, sikkerhed, og ikke mindst visning på forskellige devices langt bedre end i dag.

Redaktionen afsluttet: 08.01.2020