Skip to main content
Servicesider

Krisen er ovre – positiv udvikling i antallet af danske jobs

På baggrund af 10 års data fra Danmark Statistik om det danske arbejdsmarked har SDU Analytics set nærmere på udviklingen fra 2008 til 2018 med et særligt fokus på alle SDU campusbyer.

Den nye analyse ser på udviklingen i antallet af jobs og antallet af arbejdssteder i Danmark, samlet set og  i forhold til brancher og kommuner.

Konklusionen er klar: Krisen på det danske arbejdsmarked er – samlet set – langt om længe ovre, og arbejdsmarkedet er igen på niveau med årene før krisen.

Der er også opmærksomhedspunkter i analysen. I brancherne vedrørende information og kommunikation, samt i den finansielle sektor, sker der en stigning i registrerede arbejdssteder, men ikke i antal jobs.

Det er i det hele taget værd at bemærke sig udviklingen mellem antal jobs og antal arbejdssteder i de forskellige brancher og kommuner.

Analysen bruges som desk research og omverdensbillede, når SDU kigger på ledighed, beskæftigelse, employabilitet sammen med eksterne samarbejdspartnere.

Se analysen her

Redaktionen afsluttet: 26.02.2020