Skip to main content
Servicesider

Fortsat nye analyser

Selv om vi arbejder hjemmefra udvikler vi fortsat vores datagrundlag i forhold til både omfang og kvalitet, samt vores analyseberedskab.
Siden vi er blevet sendt hjem er der således kommet nye analyser på analyser.sdu.dk

Vi anvender i stigende grad engelsk som arbejdssprog for at tilgodese flere hensyn i forbindelse med vores strategiske ledelsesinformation, som derfor også refererer til som strategic decision intelligence.

Global context & Society

Der er kommet flere SDG analyser, analyser af arbejdsmarkedet, og så er det netop i disse usædvanlige tider ekstra interessant at følge med i udviklingen på arbejdsmarkedet via analyseredskabet Labor Intelligence Tool.

International Ranking

Både nationalt og internationalt er der et stigende fokus på de internationale ranglister. De forskellige ranglister har forskellig kvalitet og forskelligt fokus, sammenfattende er, at de i flere sammenhænge refereres – også i forbindelse med samarbejdspartnere og forskningsprojekters finansiering.

Vi har derfor udviklet en ny sektion med analyser, der vedrører grundlaget for de internationale ranglister, samt analyserer SDU’s performance på de internationale ranglister. Endvidere præsenteres også de rapporter, som vi modtager fra diverse rankingbureauer.

Benchmark Danish universities

Dette er vores klassiske præsentationer, hvor vi sammenligner de danske universiteter på en række parametre – her er der nu en tydeligere opdeling af analyserne, men mange af analyserne opdateres først i løbet af 2020.

SDU Internal Business Intelligence

Analyser alene baseret på interne forretningsdata typisk til compliance eller supplerende kvalitetsudvikling er nu opdelt tydeligere. Her skal det bemærkes at monitoreringen af testbaseret optag fremover bliver et væsentligt mindre produkt som følge af erfaringerne med det eksisterende materiale, samt de ændrede vilkår for testbaseret optag i 2020, plus at ressourcerne allokeres til andre prioriterede analyser.

Advanced Analytics

Vi arbejder fortsat på at få vores prædiktioner for førsteårsfrafald fra pilotstadiet implementeret i drift. Der er flere tekniske udfordringer, men vi gør en ihærdig indsats - og vi glæder os til at det lykkes.

I mellemtiden er det lykkedes at få det første Teacher Overview i luften, således at undervisere på kandidatuddannelsen i journalistik kan blive klogere – i real time - på netop de studerende, som de underviser.

Endelig skal det nævnes at vores studerende i Student Analytics Lab også er flittige, men også der støder ind i tekniske udfordringer, hvor andre kollegaer på SDU skal kunne prioritere tid til at hjælpe os videre.

Til sidst skal det nævnes, at vi forbereder os på at udvikle prædiktioner for dimittendledighed, hvilket i coronaens skygge er en ekstra vanskelig opgave at gå ind i.

Husk også at kigge på vores SoMe side, hvor vi har lagt links til det, som vi publicerer på de sociale medier.

Og lad os meget gerne vide, hvis du har spørgsmål til vores analyser m.v.

Redaktionen afsluttet: 04.05.2020