Skip to main content
Servicesider

Analyseværktøjer med campuslicens giver nye indsigter

SDU Analytics har en række analyseværktøjer i forhold til opgørelser af forskning og et enkelt til uddannelse, som vi også stiller til rådighed for resten af SDU via en campuslicens.

Særligt i foranderlige tider kan det være hensigtsmæssigt at arbejde mere vidensbaseret på baggrund af analytiske værktøjer. En databaseret tilgang kan hjælpe med nye perspektiver.

 

Labor Intelligence Tool viser udviklingen på arbejdsmarkedet gennem analyser af jobopslag.

Der sker interessante bevægelser. Selv om der er en samlet nedgang i antallet af jobopslag, som følge af corona-situationen, er der også jobopslag, hvor kompetencer trender.

Værktøjet kan med fordel bruges af kollegaer, som arbejder med uddannelsernes relevans og employability. Ligesom de studerende kan logge på via MitSDU og være nysgerrig på arbejdsmarkedets aktuelle efterspørgsel.

 

Incites Analytics & Benchmark giver muligheder for analysere forskning ganske detaljeret, og Dimension giver nye indblik i forhold til international finansiering af forskning, mens Altmetrics giver en proxy for social media impact.

Her er tale om tre forskellige værktøjer, der til sammen giver relevant viden om SDU’s forskning med mulighed for forskellige perspektiveringer. Dette kan bruges til strategiske beslutninger, søgen efter samarbejdspartnere, funding m.v.

Under analyseredskaber på vores sdunet sider finder du de analytiske værktøjer med en kort introduktion .

Vores analyser findes på analyser.sdu.dk  - bemærk, at der blandt andet er kommet nye spændende Altmetrics oversigter for hvert hovedområde.

Redaktionen afsluttet: 19.05.2020