Skip to main content
Servicesider

Berigtigelse

Danmarks Statistik har fredag d. 19. juni 2020 kl. 15:30 kontaktet SDU Analytics med information om, at de havde identificeret en forkert operationalisering af en datovariabel med den konsekvens, at datagrundlaget for analysen af SDU’s dimittenders mobilitet har været korrumperet. SDU Analytics orienterede straks rektoratet og lukkede applikationen ned. Dette er en af de mest populære og anvendte applikationer i den strategiske ledelsesinformation, hvorfor SDU Analytics ser med stor alvor på sagen.

SDU Analytics har efter weekenden modtaget nye data fra Danmarks Statistik.

En ny applikation med korrekte data er på vej til publicering i løbet af uge 26 med adgang for alle ansatte.

Tallene har naturligvis ændret sig, men selve fremstillingen, konklusioner og fortolkninger viser sig ikke at være væsentligt anderledes.

Læs notatet, der redegør for forskelle i data storytellingen i den analytiske applikation.

Eventuelle spørgsmål kan stilles til chefkonsulent Bruno Mølgaard Geertsen på e-mail.

Opdateret 26. juni 2020: Ny applikation

Redaktionen afsluttet: 24.06.2020