Skip to main content
Servicesider

Prædiktion af dimittendledighed

Analysen findes her.

SDUs kandidatledighed  for gennemsnittet i 4. - 7. kvartal er en væsentlig indikator i forhold til en ekstern politisk forståelse af uddannelsers relevans. Dimittendledighed målt for gennemsnittet 4.-7. kvartal er således den indikator, der anvendes af ministeriet til den nationale dimensionering af optagelseskapacitet. Det er også en anvendt indikator i SDU’s uddannelseskvalitetssystem.

Det er ikke en neutral indikator – den måler på sidste kvartaler op i mod afslutningen på dimittendernes dagpengeperiode – det er et politisk perspektiv på styring, hvor der er andre hensyn end uddannelsernes relevans bag valget af indikator. Det er objektivt en uhensigtsmæssig indikator til forretningsudvikling alene i den forstand, at det er historiske data og at både arbejdsmarkedet og dimittendernes adfærd kan have ændret sig i forhold til, hvornår det er muligt at opgøre tallene hos Danmarks Statistisk og UFM. I sagens natur måler indikatoren i højere grad konjunkturudsving end uddannelsernes relevans. Indikatoren forholder sig ledighedsgrader og ikke til værdiskabelse, type af beskæftigelse, karriereforløb m.v.

MEN; trods alle forbehold, når nu indikatoren er, som den er, kan man med fordel forsøge at forudsige hvor gennemsnittet 4.-7.kvartal ender for en given årgang ved hjælp af prædiktiv analyse. I denne analyse forsøger vi med afsæt i 1. kvartalsledigheden at forudsige den gennemsnitlige 4-7. kvartalsledighed. Dermed kunne man begynde at interessere sig for, hvad der skal til at sænke 1. kvartalsledigheden for at opnå lavere gennemsnit i 4.-7. kvartal. Analysen benytter alene UFMs data, og der er således ikke taget højde for konjunkturer eller pandemieffekter m.v.

Applikationens indhold:

Menuen ”Prædiktion” giver fem forskellige modellers bud på prognose af SDU kandidatdimittenders ledighed i gennemsnittet 4.-7. kvartal.

Menuen ”Ledighed i sektoren” giver overblikket i forhold til antallet af kandidatdimittender og udviklingen i ledigheden. Både for hele universitetssektoren og fordelt på universiteter.

Menuen ”Kontekst” leverer udviklingen af kandidatdimittender samt hvor mange måneder, der går, før henholdsvis 33%, 50% og 66% af kandidatdimittenderne er i arbejde.

Analysen findes her.

Redaktionen afsluttet: 20.08.2020