Skip to main content
Servicesider

Deltagelse i webinar hos SDU RIO

Den 2.12.2020 afholdte SDU RIO et webinar med teamet Analyser med fokus på dimittendledighed/beskæftigelse. Her fortalte senior strategisk analytiker, Bruno Mølgaard Geertsen om SDU Analytics' arbejde med ledelsesinformation på ledigheds- og beskæftigelsesområdet.

På godt og vel en ½ time kom oplægget rundt om SDU Analytics generelle take på ledelsesinformation, men også specifikt omkring kandidatdimittenders beskæftigelse ift. arbejdserfaringer under kandidatstudiet. Der blev desuden stillet mange gode spørgsmål fra nogle af de 80 deltagere.

LinkedIn Bruno Mølgaard Geertsen

LinkedIn Jacob Krummes

Redaktionen afsluttet: 03.12.2020