Skip to main content
Servicesider

Opdatering: Forskning i 2020

2020 har på mange måder været et meget anderledes år. Applikationen 'Research in 2020' forsøger at tage pulsen på forskningen i år holdt op imod tidligere år. Dette gøres gennem tre forskellige perspektiver: Publiceret forskning fra SDU og de andre danske universiteter, medietilstedeværelsen af SDU's forskere og den generelle udvikling af preprints på forskellige preprint servere.

Overordnet set tyder analysen på, at SDU i 2020 har holdt omtrent den samme kadence som de foregående år, når det kommer til antallet af publikationer. I efteråret 2020 har der været en kraftig stigning i antallet af  medieoptrædenerne af forskere fra SDU. Samlet set har forskere fra SDU derfor været i medierne oftere i 2020 end i tidligere år. Specielt viser analysen også, at for eksempel Klinisk Institut, ikke overraskende, fik stor mediebevågenhed i foråret og i særlig stor grad igen i efteråret.

Analysen er tilgængelig for alle ansatte på SDU og kan findes her på analyser.sdu.dk.

Redaktionen afsluttet: 06.12.2020