Skip to main content
Servicesider

Hvad sker der i SDU Analytics?

Det nye arbejdsår 2021 er startet med samme fokus, som SDU Analytics havde i 2020.

 

Governance, kvalitetsudvikling ift. grunddata og data etik:

Først og fremmest har januar budt på et fortsat fokus på governance, kvalitetsudvikling ift. grunddata og data etik - det er den slags opgaver, som er væsentlige forudsætninger for at kunne udvikle og levere analyser.

Det er opgaver, som kræver mødeaktivitet - virtuelt i denne tid - og som kræver refleksion i forhold til, hvordan vi arbejder mest hensigtsmæssigt her og  nu - på en måde, som vi vil være glade for ude i fremtiden.

Det er således opgaver, der, i en isbjergsmetafor, ligger under havets overflade, og som derfor er usynlige processer for organisationen.

 

Forskningsområdet:

Her er vi i gang med flere processer for at kvalitetssikre etableringen af data. Det er blandt andet i relation til strategisk rammekontrakt, og for at kunne håndtere diverse forespørgsler fra organisationen.

 

Uddannelsesområdet:

Her har vi et fokus på dimittenders arbejdsmarkedsstatus - vi arbejder på at bringe månedsopdateringer for udviklingen hos dimittendårgang 2020, og vi arbejder med prædiktion af dimittendernes ledighed.

Og så har vi et blik på, at systemændringen fra Blackboard til IT’s learning kommer til at ændre flere af vores data flows.

 

Verdensmål:

I forhold til verdensmål har vi et stort fokus på at sikre adækvate data til de internationale rankings UI GreenMetric og THE Impact og samtidigt skabe et overblik over, hvad SDU kan gøre mere af.

Ikke blot for at opnå en bedre ranglisteplacering, men for at udvikle et bæredygtigt universitet. De internationale ranglister er blot billeder til inspiration ud fra internationalt givne standarder.

Lyt eventuelt til denne podcast, hvor vi taler om UI GreenMetric.

 

Tværgående projekter:

Vi skal sammen med SDU Digital og SDU IT have vores IT-understøttelse på plads, sådan at vi mere sikkert og effektivt kan udvikle og levere ledelsesinformation.

Herudover fortsætter Projekt Advanced Analytics i flere spor, hvor vi arbejder med udviklingen af henholdsvis:

  • Prædiktion af studenteradfærd i håb om at kunne handle proaktivt på udviklingen. En taskforcen nedsat af direktionen vil senere i foråret se på anvendelsespotentialerne.
  • Teacheroverview, der kan give undervisere et tættere blik på de studerende, som de underviser. Her er cand.public pilot case.
  • Studenter support/nudging, hvor vi blandt andet har to dygtige studerende til at udvikle en mobilapplikation.

 

Videndeling:

Vi har også videndelt eksternt om det at udvikle ledelsesinformation. Det er sket i flere sammenhænge, blandt andet med Region Hovedstaden, Studievalg Danmart og  KLK. Herudover har vi også nået at holde oplæg for Økonomistyrelsens BI-netværk.

Vores analyser findes som altid på analyser.sdu.dk - vi opdaterer løbende i takt med, at der er nye relevante data.

Hold også øje med vores side på sdunet, hvor der kan findes mere information om SDU Analytics og vores aktiviteter.

 

Det nye SDU Analytics:

Pr. 1. marts skal vi med kollegaer fra analyseenheden i Studieservice arbejde sammen om at skabe et nyt SDU Analytics - igen en process, som ikke er så synlig, men som skal samle de analytiske kompetencer for at understøtte, at SDU får endnu bedre og mere sammenhængende ledelsesinformation fremadrettet.

 

Arbejdsåret 2021 er således kommet stærkt i gang allerede i januar 2021.

Redaktionen afsluttet: 05.02.2021