Skip to main content
Servicesider

Klædt på til breaking news: SDU nr.23 i verden!

SDU’s arbejde med bæredygtighed placeres i toppen af international rangliste

I 2021 bliver Syddansk Universitet anerkendt for universitetets arbejde med bæredygtighed ved at få tildelt en samlet placering som nr. 23 på verdensplan i THE's Impact Ranking 2021.

Denne internationale ranking vurderer, hvordan universiteterne i praksis støtter op om for FN’s verdensmål.

SDU’s praksis blev særligt godt rangeret inden for visse områder af FN's mål for bæredygtig udvikling, herunder eksempelvis Mindre Ulighed, Partnerskaber for Handling, samt Anstændige Jobs og Økonomisk vækst.

THE Impact Results 2021

Læs mere om perspektiver på SDU’s placeringer længere nede, eller følg med på SDU Analytics hjemmeside, hvor vi den kommende tid vil fortælle mere om indholdet af de enkelte placeringer på denne ranking.

Følg med på vores side om international ranking HER.

Lidt om ranking

THE Impact Rankingen er specifikt orienteret mod FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling (Sustainable Development Goals - SDG). Det er en nyere ranking, som startede i 2019, men som har mødt stigende global opbakning. I 2020 deltog knap 800 og i 2021 deltog lidt over 1.100 universiteter.

Universiteternes præstationer inden for alle 17 verdensmål måles, ved hjælp af adskillige målepunkter for hver målsætning.

Hvert universitet får beregnet en individuel score ud fra de 3 verdensmål, hvor de relativt set klarer sig bedst, plus scoren for verdensmål 17.

I THE Impact er det valgfrit, hvor mange verdensmål universitetet vil måles på, udover 17. verdensmål, som er obligatorisk og omhandler partnerskaber for handling.

SDU har valgt at deltage i alle verdensmål ud fra en intention om, at få vurderet SDU’s praksis på alle områder, og ikke kun dem, hvor universitet klarer sig bedst. På den måde kan SDU aktivt bruge rankingen til at identificere mulige udviklingspotentialer ift. bæredygtighed.

Hvorfor klarer SDU sig godt?

Allerede en stærk opbakning fra fagmiljøer

SDU har en målsætning om at fremme FN's verdensmål som tema for tværfagligt forskningsarbejde, styrke vidensamarbejdet om verdensmålene med omverden, samt skabe uddannelser med viden, færdigheder og motivation til at arbejde med udfordringerne bag FN's verdensmål.

Selvom det for alvor kom på universitetets dagsorden for et par år siden, viser rankingen her, hvor stærkt det allerede er til stede ude i fagmiljøerne.

På SDU kan hvert fakultet frit vælge, hvordan de skal uddanne deres studerende og har derfor separat forpligtelse til at implementere strategiske prioriteringer. Alligevel har alle 5 fakulteter taget målsætningerne til sig og implementeret et verdensmålsfokus i både deres forskning og uddannelse.

Fakulteternes forskere samarbejder også med globale, nationale og lokale virksomheder samt offentlige institutioner for at sikre, at viden relateret til de globale verdensmål bliver bredt formidlet og anvendt.

Impact Rankingen ser på tværs af universiteters kerneopgaver indenfor hvert verdensmål, ved at vurdere både forskning, uddannelse og drift. Generelt er det tilfældet for alle verdensmålene, at SDU’s forskning placeres på et meget højt niveau.

Derudover gør de mange forskningssamarbejder og projekter sig relevant mange steder i rankingen både ift. forskningen, men også i form af mere lokale bidrag med tilbud om events, kurser og foredrag, der ofte er forbundet med forskningsaktiviteterne på SDU.

Institutionelle gode vilkår og eksisterende indsatser

der er en del af Impact Rankingens SDG’er, der kigger på universitetets institutionelle rammer i form af politikker for bæredygtig praksis. Det er både i form af en grøn bæredygtighed f.eks. bæredygtige indkøb eller mindre brug af plastik, men også social bæredygtighed i form af, arbejdsvilkår og håndtering af mere etiske aspekter så som kønsforskelle, diskrimination og krænkelser. SDU’s formelle praksis er på mange af disse områder veludviklede selvom de stadig er under løbende forbedring og udbygning.

Samtidig har SDU også en række praksisser, som har eksisteret længe, men som har værdi, set i relation til verdensmålene. Det gælder f.eks. mere inkluderende optagelsesprocesser eller de støtte- og vejledningsmuligheder der er for studerende med særlige behov. Det er eksempler på tiltag, som SDU har tilvalgt - også før det var noget der hed verdensmål, men som er noget der tillægges vægt i den internationale ranking.

Den grønne bølge

Der er også en række driftsmæssige tiltag som er nyere, og som primært er iværksat efter SDU gik frem og tog initiativ til at implementere verdensmålene i den strategiske udvikling af universitetet.

Det gælder f.eks. den nye kantineaftale med fokus på madspild, mindre engangsservice og bæredygtige madvaner. Der er den nye indkøbspolitik, som tager hensyn til bæredygtighed i forhold til miljø og etiske forhold.

Gennem de sidste år har verdensmål og bæredygtighed været en mere naturlig del af de eksisterende aktiviteter på campus. Så som udskiftningen af printere til bedre, men også færre maskiner, eller at indtænke bæredygtighed i byggeprojekter f.eks. ift. genanvendelse af materialer eller til at skabe bedre forhold for biodiversitet og fysisk aktivitet.

Alle disse tiltag har bidraget til at SDU placeres godt på rangeringen af bæredygtig praksis.

Top 50 præstationer

Top 50 praestationer

Indenfor disse seks SDG’er er SDU’s praksis blevet placeret højt blandt den internationale deltagelse i Impact Rankingen.

Særligt er placeringen på det obligatoriske verdensmål 17 værd at bemærke, grundet det markante konkurrenceelement, da alle de deltagende universiteter placeres på dette verdensmål.

Top 100 præstationer

Top 100 praestationer

Indenfor de ovenstående seks verdensmål er SDU’s praksis blevet placeret relativt godt indenfor de 100 bedst rangerede universiteter.

Særligt er placeringen på SDG 3, 4 og 5 værd at bemærke, fordi konkurrencen indenfor disse verdensmål er særlig høj. Det vil sige, at næsten dobbelt så mange universiteter har tilvalgt, at blive ranket på præcis disse verdensmål (gnm. 78% deltagelse), sammenlignet med resten af de valgfrie SDG’er (gnm. 42% deltagelse).

Udviklingspotentialer

Udviklingspotentialer

Impact Ranking viser ikke kun, hvor praksis er på rette vej, men viser også, at der stadig er mål, hvor SDU kan gøre det bedre sammenlignet med den globale uddannelsessektor. Det er også selvom SDU’s praksis scores højere end de fleste af universiteterne, der deltager i rankingen. Det indikerer, hvor højt niveauet er i toppen af listen.

Konkurrencen i disse fire kategorier er ikke stærk, fordi omkring halvdelen (gnm. 51%) af de universiteter, der deltager i Impact Ranking, har valgt at blive rangeret på disse SDG'er. Det antyder også, at mange universiteter ikke er på et niveau, som de føler er godt nok til at blive rangeret.

Redaktionen afsluttet: 21.04.2021