Skip to main content
Servicesider

Roller og arbejdsfællesskaber i SDU Analytics

I SDU Analytics er den nye virkelighed efter de første otte ugers erfaringer med sammenlægning af de to analyseenheder ved at indfinde sig, som en ny normal.

Der er ved at tegne sig et fint billede af hvordan fælles grundlag, fælles strukturer og fællesskab sammen med et fælles hjørneflag og fælles kompas gør det muligt at leve op til Fællesområdets målbillede.

Det er en sammenlægning, der er gået over al forventning og med tydelige potentialer for yderligere synergier. Udfordringerne er naturligvis, som for alle andre kollegaer på SDU, coronavilkårene, men også den tidligere påbegyndte systemomlægning på uddannelsesområdet har kaldt på fokus og nye håndteringer.

Alt i alt lykkes vi – langsomt men sikkert – og det betyder også at der udkrystalliserer sig nye roller og nye arbejdsfællesskaber i SDU Analytics.

Nye formelle roller:

 • Mikkel er ny arbejdsmiljømedarbejderrepræsentant (AMR) i SDU Analytics.
 • Emilie er ny GDPR-koordinator i SDU Analytics.
 • Pernille er ny IT-informationssikkerhedskoordinator i SDU Analytics.

SDU Analytics genoptager endvidere fokus på det tidligere igangsatte dataetikarbejde som en styrkelse af GDPR og informationssikkerhedsarbejdet i en bredere ramme.

I de mere uformelle arbejdsfællesskaber på kryds og tværs af SDU Analytics er ressourcerne aktuelt således fordelt:

 • Ny webgruppe: Maria T og Anders
 • Forskningsområdet: Gitte, Adam og Claus
 • Internationalt Ranking: Emilie, Claus og Anders
 • Sparring tværgående på uddannelsesområdet: Henrik og Bruno
 • Data fra STADS m.v. til SDU SQL DWH: Randi, Maria L og Nikolaj (samt Rasmus på orlov)
 • Data fra Danmarks Statistik: Agner og Bruno
 • Data fra UFMs Datavarehus: Agner, Emilie og Henrik
 • Data fra Uddannelseszoom & Læringsbarometer: Mikkel
 • Data vedrørende STÅ: Henrik, Nikolaj og Tommy
 • Data vedr. studiepladser, kapacitet, søgning og optag: Tommy
 • Data vedr. internationale studerende: Maria L, Randi og Nikolaj
 • Officielle indberetninger: Maria L, Randi, Nikolaj og Henrik
 • Data vedr. Deltid: Randi
 • Administrative lister: Pernille
 • Datakvalitet: Pernille i samarbejde med Randi, Maria L, Nikolaj, Henrik og Bruno
 • Studie-undervisningsmiljøundersøgelsen (SMU): Anders
 • SDUs Survey-Xact-koordinator: Mikkel
 • IT-understøttelse – projekt Frigg: Adam
 • Understøttelse af GET: Adam
 • Governance ift. harmonisering af visuelt udtryk: Bruno
 • Projekt Advanced Analytics: Agner, Adam, Claus og Emilie
 • Nationalt Learning Analytics netværk: Bruno
 • Nationalt data etisk netværk: Jacob
 • Nationalt studiestatistikgruppe: Henrik
 • Analysesamarbejde med Odense Kommune: Agner og Emilie

Systemomlægning af uddannelsesdata er et større og længerevarende projekt: Nikolaj, Randi, Maria L, Pernille, Henrik, Mikkel, Anders, Tommy og Bruno (samt Rasmus på orlov) plus projektledelse: Jacob.

De uformelle arbejdsfællesskaber er midlertidige konstellationer, da vi allokerer løbende ressourcerne i forhold til prioriteringer af vidensbehovene.

Endelig skal det nævnes, at Student Analytics Lab får meget ekstern opmærksomhed, og det er da også særdeles dygtige studerende, som er engagereret her.

I foråret 2021 har vi dog undtagelsesvist ingen praktikanter i gang. Det regner vi bestemt med at have igen i efterårssemestret 2021.

Fire nuværende studentermedhjælpere dimitterer til sommer, og vi forventer snarligt at have jobopslag i luften for at finde nye studentermedhjælpere.

Fire nuværende studentermedhjælpere fortsætter med at assistere vores virke.

Da vi arbejder på kryds og tværs i midlertidige konstellationer er indgangsvejen for henvendelser til SDU Analytics via systemmailbokse eller direkte via ledelsesstrengen:

 • whitebook@sdu.dk for henvendelser om uddannelsesdata til administrative lister/sagsbehandling eller studiestatistisk opgørelser og analyser.
 • sduanalytics@sdu.dk for alle øvrige henvendelser.

Chefsekretær Maria Tværgaard administrerer begge postkasser.
Skriv gerne direkte til Maria på mt@sdu.dk, hvis du mener, at du savner en status eller et svar på din henvendelse.

Hastesager kan sendes direkte til Analysechef Jacob Jensen på jac@sdu.dk.

Redaktionen afsluttet: 28.04.2021