Skip to main content
Servicesider

Dimittendårgang 2019/2020: 65% kommet i job

Monitorering af dimittenders overgang fra studium til arbejdsmarked.

SDU Analytics følger dimittendårgang 2019/2020 hver måned i forhold til overgang på arbejdsmarkedet.

Primo juni har Danmarks Statistik opgjort Arbejdsmarkedsstyrelsens forløbsdata for marts 2021. 

Tallene viser, helt overordnet, at 65% af dimittenderne er kommet i beskæftigelse, men der er variationer mellem fakulteter og uddannelsesgrupper, som man på egen hånd kan være nysgerrig på i applikationen.

Monitoreringen findes HER.

En særlig interesse kan man også have til coronasituationens påvirkning af arbejdsmarkedet. Derfor har vi opgjort kvartal, hvor dimittenderne fik deres eksamensbevis fra SDU.

Dimittenderne fra fjerde kvartal i 2019 har den laveste andel af dimittender i beskæftigelse, og der har i perioden kun været en beskeden udvikling fra 4 ud 10 til 5 ud af 10 i beskæftigelse. 
Disse dimittender kom på arbejdsmarkedet før coronasituationen, så der er grund til at være nysgerrig på, hvad kunne kendetegne studerende, der dimitterer i fjerde kvartal?

Dimittender fra første kvartal i 2020 har i hele perioden, trods coronasituationen, haft den højeste beskæftigelsesgrad, hvor mere end 7 ud 10 nu er i beskæftigelse. Det er i forhold til udviklingen på arbejdsmarkedet en interessant opmærksomhed.

Dimittenderne fra henholdsvis andet og tredje kvartal i 2020 har i hele perioden oplevet moderat stigning, men det mest interessante er nok, at kurverne ikke er parallelle, hvilket kunne have afspejlet strukturelle ændringer på arbejdsmarkedet under coronasituationen.

Samlet set er genåbningen af samfundet i foråret 2021 positiv for dimittenderne fra dimittendårgang 2019/2020. Det gælder dimittender fra alle fire kvartaler, at der er en positiv udvikling fra seneste opgørelsestidspunkt februar 2021 til nyeste status marts 2021.

Det er dog relativ marginale ændringer – indtil videre. De næste måneders data bliver interessante at følge.

Overgang til beskaeftigelse. Dimittendaargang 2019/2020

Redaktionen afsluttet: 02.06.2021