Skip to main content
Servicesider

Opdatering af applikationen Google Scholar Overview

Applikationen Google Scholar Overveiw viser, hvor stor en andel af SDUs forskere, der har en Google Scholar profil. Data vises på fakultets-, institut- og stillingsniveau.

En Google Scholar profil kan øge synligheden omkring en forskers forskningsoutput og forskningsresultater. Det er samtidig også en forskers mulighed for at styre, hvordan man som forsker præsenteres online.

Redaktionen afsluttet: 08.07.2021