Skip to main content
Servicesider

Kandidatledigheden blev desværre som forventet

Rekordhøj ledighed for 2019, men der er fremgang at spore for dimittendårgang 2020.

UFM har frigivet de seneste ledighedstal for kandidatdimittender i 2019 og 2020. Dette betyder at målingsperioden for 2019-årgangen er tilendebragt og 4.-7. kvartalsledighed er offentliggjort, mens 2020-årgangen er opdateret t.o.m 3. kvartalsledighed.

For SDU’s kandidatdimittender i 2019, er 4.-7. kvartalsledighed målt til 15% - den tredje højeste i universitetssektoren. Universitetssektoren havde en 4.-7. kvartalsledighed på 13%.

Men SDU har også fremgang at spore i tallene. Således viser de nyeste ledighedstal for 2020-årgang, at 3. kvartalsledighed er lavere end i 2019-årgang.

Kvartalsledigheden 2007-2020 som heatmap vs. antal kandidatdimittender, alle

Traditionelt har højere 1. og 2. kvartalsledighedstal betydet at 4.-7. kvartalsledigheden også er målt højere. Således prædikerede modellen for 2019-årgangen, en 4.-7. kvartalsledighed for SDU kandidatdimittender på over 15%, hvilket det endelige resultat for 2019-årgangen også endte med.

Det er derfor en god nyhed at 3. kvartalsledighed for dimittendårgang 2020 er lavere end dimittendårgang 2019 – og forårets positive bevægelser er derved fastholdt.

Prædiktionen af 4.-7. kvartalsledighed for dimittendårgang 2020 er dog forsat på ca. 15% og derover.

Som noget nyt i applikationen er det nu også muligt at sammenligne SDU’s fakulteter/fagområder med sektorens. Fakulteter/fagområder er opgjort efter UFM’s opdeling.

Kvartalsledigheden 2007-2020 som heatmap vs. antal kandidatdimittender, humaniora

Det forventes, at næste opdatering kommer i januar 2022, hvor 2021-årgang vil være en del af datagrundlaget.

SDU Analytics følger løbende UFM’s opdateringer af ledighedstal og opdaterer derfor de forskellige applikationer, hvori disse data indgår.

Applikationen for prædiktion af ledighed kan ses her.

 

Andre analyser og opgørelser vedr. ledighed:

Monitoreringen af dimittendernes overgang til arbejdsmarkedet ses her.

Ledighedsopgørelser på uddannelsesniveau kan ses her.

Redaktionen afsluttet: 08.10.2021