Skip to main content
Servicesider

Indberetning til UFM for deltidsuddannelse

Antallet af aktiviteter og årsstuderende er steget siden sidste år

I år er der indberettet 5.714 aktiviteter svarende til 757,2 årsstuderende. Sammenlignet med sidste år er det en stigning på 9,0% i antallet af aktiviteter og en stigning på 8,6% i antallet af årsstuderende.

Ved deltidsuddannelse opgøres studieaktiviteten i årsstuderende. En årsstuderende er betalinger på aktiviteter, svarende til 60 ECTS-points.

Selve indberetningen indeholder summeringer af deltagerbetalinger og årsstuderende pr. aktivitet. Der er yderligere informationer om, hvor mange deltagere der har været på den pågældende aktivitet, finansåret opdelt efter forårs og efterårs semester, om aktiviteten er ressource udløsende eller ej, samt uddannelseskoden.

Indberetningen til UFM bliver indberettet en gang årligt. Der er blevet indberettet aktiviteter for 1. og 2. halvår i 2021 vedrørende deltidsuddannelse. Der indberettes kun for de deltagere, der har betalt senest på skæringsdatoen. Samtidigt er der lavet efterindberetning på de aktiviteter, der ikke er indberettet tidligere i de sidste tre finansår. Efterindberetninger vil typisk være betalinger, der er kommet ind efter skæringsdatoen. Ligeledes er der lavet korrektioner af tidligere indberettede aktiviteter de sidste tre finansår. Korrektionerne vil typisk være at en indberettet (betalt) aktivitet er blevet krediteret efterfølgende.

Redaktionen afsluttet: 13.10.2021