Skip to main content
Servicesider

Indberetning af fuldtidsstuderende til Danmarks Statistik

Der er indberettet informationer om fuldtidsstuderende for perioden 1/10 2020 – 30/9 2021 på individniveau.

Selve indberetningen foretages igennem STADS og rummer:

  • Uddannelsesindberetningen
  • Makrokontrolindberetningen
  • Masterkontrolindberetningen
  • ECTS-indberetningen
  • Merit-indberetningen
  • Sidefil indeholdende erhvervskandidater

Uddannelsesindberetningen rummer informationer om tilgang og bestand samt afbrudte og afsluttede studieforløb i STADS i perioden. Institutionsnummer, landekode, til- og afgangsdato samt afsluttende afgangsprojektkarakter er en del af de oplysninger som indberetningen rummer.
Indberetningen bruges til at opdatere Danmarks Statistiks elevregister, som UFM gør brug af.

Makrokontrollen er en kontrol af udviklingen i antallet af studerende på institutionen. Dvs. der laves en optælling på hhv. bestanden, tilgangen, de afbrudte og de afsluttede på uddannelseskodeniveau for det aktuelle indberetningsår og denne optælling sammenlignes med data fra det tidligere indberetningsår. 
Udsving skal kommenteres.

Masterkontrollen indeholder en sammenligning af de enkelte rækker i den aktuelle indberetning i forhold til indberetningen året før. 

ECTS-indberetningen indeholder oplysninger om ordinære- og gæstestuderendes optjening af ECTS i perioden. Informationen om optjente ECTS dannes på baggrund af årets STÅ-indberetning.

Merit-indberetningen indeholder alle meritter på uddannelser som findes i uddannelsesindberetningen. Oplysninger som landekode for meritland, antal meriterede ECTS og institutionsnummer for den institution hvor meritten er optjent indberettes.

Sidefil med erhvervskandidater leveres særskilt, da STADS ikke understøtter denne form for dataudtræk. Indberetningen har udgangspunkt i uddannelsesindberetningen og udtrækker erhvervskandidaterne.

 

Indberetningens data versus SDUs egne interne opgørelser og UFMs opgørelser

Som tidligere skrevet indberettes STADS-rammer til Danmarks Statistik og ikke egentlige uddannelsesforløb. STADS-rammer afspejler langt hen ad vejen uddannelsesforløb, men er samtidig et produkt af en bagvedliggende sagsbehandling, som skal tilgodese diverse regler vedrørende aktiviteter på rammen, SU-regler etc. 

Ud fra SDUs indberetning og indberetninger fra alle landets institutioner udarbejder Danmarks Statistik et uddannelsesforløb per studerende, det såkaldte elevregister. I denne proces bliver mange indberettede STADS-rammer udeladt, smeltet sammen og skåret til i start- og slutdatoer, hvorfor der ikke en lighed mellem det indberettede data og SDUs interne opgørelser. Men heller ikke mellem SDUs interne opgørelser og UFMs opgørelser, da SDU ikke har adgang til andre universiteters data.

Redaktionen afsluttet: 25.10.2021