Skip to main content
Servicesider

Ny indberetning! Nu sætter UFM fokus på karaktergivningen på de danske universiteter

Uddannelses- og Forskningsministeriet vil nu indsamle informationer karakterer i alle fag.

Der er ellers mange officielle indberetninger i forvejen, men nu skal SDU Analytics indberette en lang række oplysninger vedrørende de studerendes karakterer til Danmarks Statistik.

Dataindsamlingen indsamles på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmel via Danmarks Statistik.

Indberetningen omfatter alle bedømmelser afgivet på SDU i perioden 1. juli 2017 – 30. september 2021.

Vi kan dermed forvente at den politiske og offentlige debat på uddannelsesområdet fremover også vil forholde sig de studerendes karakterer, fagenes karakterfordelinger, eksamenstyper og meget mere.

Det er første gang indsamlingen foregår – og SDU Analytics kommer til at prioritere denne opgave med forrang for andre analyseopgaver, da indberetningen er lovpligtig.

Redaktionen afsluttet: 04.11.2021