Skip to main content
Servicesider

Monitorering af beskæftigelsesstatus opdateret

SDU Analytics månedlige beskæftigelsesstatus for dimittendårgangen 2020 er nu opdateret med de seneste tal

Den månedlige beskæftigelsesstatus for dimittendårgangen 2020 er med denne opdatering opgjort fra august 2020 til august 2021.

I den periode er fuldtidsbeskæftigelsen for SDU’s kandidatdimittender samlet steget fra 41% til 72% (se figur).

Udvikling i beskæftigelsesstatus for dimittender 2020

Den største stigning i fuldtidsbeskæftigelse i perioden er sket på det Naturvidenskabelige Fakultet, hvor ca. hver fjerde dimittend (27%) var i beskæftigelse august 2020, mens det var tre ud af fire (75%) i august 2021. I samme periode er andelen af ledige faldet fra ca. hver tredje dimittend (35%) til hver tiende (10%).

Monitoreringen følger ligeledes beskæftigelsesstatus på fakultets-, campus- og uddannelsesniveau, om end mindre campusser og uddannelser er grupperet grundet få dimittender. Monitoreringen kan findes her.

Redaktionen afsluttet: 16.11.2021