Skip to main content
Servicesider

Studietidsmatrice genetableres ikke

Administrative lister indeholder de informationer, som var i den tidligere studietidsmatrice.

Siden 4. januar 2021 har den tidligere løsning Studietidsmatrice ikke været i drift.

Den tekniske løsning i QlikView var bygget til tidligere UFM perspektiv på studietidsforsinkelse, som er ophørt. Desuden havde løsningen desværre tydelige GDPR issues, og datagrundlaget forsvandt med lukningen af SAS-serveren.

I løbet af 2021 etablerede SDU Analytics administrative lister, der håndterer samme formål som Studietidsmatricen. Listerne kan tilgås af medarbejdere, hvor informationerne er relevant.

Adgang gives ved at skrive til dataadgang@sdu.dk
Husk at sætte nærmeste leder i cc, samt angive for hvilken periode adgangen er relevant.

Administrative lister til studenter- og uddannelsesadministration findes her.

I forhold til statistiske perspektiver på ECTS optjening, STÅ m.v. arbejder SDU Analytics på en løsning ift de forskellige vidensbehov. I den forbindelse skal der ske en tilpasning af datagrundlag, blandt andet til den nye eksamensindberetning til Danmarks Statistik og UFM.

Redaktionen afsluttet: 25.01.2022