Skip to main content
Servicesider

Indberetning af karakterer til Danmarks Statistik

Danmarks Statistik har på vegne af UFM indsamlet data om karakterer vedrørende de studerende på SDU. Der er tale om en ny årlig indberetning.

Indberetningen indeholder bedømmelser for heltids- og deltidsstuderende afgivet på SDU i perioden 1. juli 2017 – 30. september 2021.

Der er tale om både beståede og ikke-beståede resultater og data om de studerende er leveret på individniveau.

Redaktionen afsluttet: 01.02.2022