Skip to main content
Servicesider

Universiteternes rekruttering fra ungdomsuddannelserne

Nye analyser undersøger hvilke regioner og landsdele universiteterne i Danmark rekrutterer deres nye bachelorstuderende fra.

SDU Analytics har lavet et analysenotat der undersøger hvor de nye bachelorstuderende på de danske universiteter har taget deres adgangsgivende eksamen. Altså hvilke regioner og landsdele de enkelte rekrutterer fra. Analysen fokusere både på aktuelle data fra 2021, men ser også på udviklingen fra 2009 og frem.

Analysenotatets hovedpointer er:

  • Knap hver 5. unge (18%) optaget pr. 28. juli 2021 på et universitet i Danmark havde en ungdomsuddannelse fra Region Syddanmark. Det svarer til ca. 5.600 ud af i alt knap 32.000 unge.
  • Godt 2 ud af 5 unge (41%) fra region Syddanmark fik i 2021 tilbudt studieplads på SDU. For landsdelen Fyn er det 3 ud af hver 5. unge, mens det for Sydjylland er ca. 1 ud af 4 unge.
  • I AU og AAU’s hjemmeregioner optages mere end 3 ud af 5 unge på regionens eget universitet (hhv. 61% og 65%). I alt 3 ud af 4 unge fra Region Hovedstaden optages på et af de 4 universiteter i København.
  • Udviklingen i andelen af unge fra Region Syddanmark, der tilbydes studieplads på SDU, har været stabil på ca. 45% fra 2015-2020, men er i 2021 faldet til 41%. I perioden 2020-2021 har tilsvarende andel i regionen for både AU og KU været stigende.
  • Fordelt på fakultet varierer SDU’s andel af unge fra region Syddanmark mellem 38% og 45%. Samfundsvidenskab har den laveste andel, og Sundhedsvidenskab den højeste.

Vil du læse mere kan du finde analysenotatet her.

Redaktionen afsluttet: 16.03.2022