Skip to main content
Servicesider

De studiestatistiske nøgletal 2021 offentliggøres

Danske Universiteter har offentligt gjort de studiestatistiske nøgletal F-H for 2021.

De studiestatistiske nøgletal tilgås her.

Nøgletallene om studerende dækker over 3 områder:

F. Studieaktivitet:
Omfatter følgende områder:

 1. Optag
 2. Antal indskrevne studerende
 3. Førsteårsfrafald
 4. STÅ
 5. Dimittendproduktion
 6. Deltid

G: Gennemførsel:
Kohortestudie, hvor optaget en given årgang opgøres efter normeret studietid + 1 år og inddeles i 4 kategorier:

 1. Gennemførte på normeret tid
 2. Gennemførte på normeret tid + 1 år
 3. Fortsat aktive
 4. Ophørte

H: Internationalisering:
Omfatter følgende:

 1. Ind- og udgående studerende
 2. Udenlandske studerende på hele uddannelser

Nøgletallene er opgjort på fakultetsniveau for hver af de 8 universiteter.

For nøgletallene F og H er det muligt at få landsgennemsnit og samlede landstal.

Redaktionen afsluttet: 31.03.2022