Skip to main content
Servicesider

Børne- og Undervisningsministeriet (UVM) deltidsindberetning – Analyse

Hvordan ser udviklingen ud over de sidste 4 indberetninger? Find svaret her.

SDU Analytics har lavet en ny analyse ’UVM deltidsindberetning – Analyse’, der giver et indblik i, hvordan deltidsindberetningen til UVM har udviklet sig fra 2020-2021.

Denne analyse kigger på studerende, der læser på en deltidsuddannelse (deltidsstuderende). Deltidsuddannelse er et tilbud om erhvervsrettet videregående uddannelse til voksne, som ønsker at efter- og videreuddanne sig. En deltidsstuderende kan typisk være en studerende, der tager en uddannelse ved siden af sit daglige arbejde som supplement.

Analysen fokuserer på årselever, aktiviteter, betalinger, uddannelsestype, campus, fakultet og til sidst en liste over fordelingen blandt uddannelserne.

Nedenstående visualisering fra analysen viser, viser hvor mange årselever der er indberettet de sidste 4 indberetninger.

Aarselever der er indberettet de sidste 4 indberetninger

Formålet med indberetningerne til Uddannelses og Forskningsministeriet (UFM) og Børne- og Undervisningsministeriet (UVM) er primært at få tilskud fra Staten. Formålet med indberetningen til Danmarks Statistik (DST) er at have et landsdækkende datagrundlag på deltidsområdet, som kan danne grundlag for den offentlige debat og forskning mv. 

Se alle SDU Analytics' analyser

Redaktionen afsluttet: 31.03.2022