Skip to main content
Servicesider

Nye studieintensitets- og ledighedstal

Fald i både timeforbrug og ledighed.

De studerendes timeforbrug fra Danmarks studieundersøgelser 2021 og ledighedstal K1 for dimittendårgang 2021 er indarbejdet.

Mediantimeforbruget for kandidater er faldet fra 35 timer i 2020 til 34 timer i 2021.

Tilsvarende er det faldet for professionsbachelorerne fra 42 timer i 2020 til 40 timer i 2021.

Ledigheden efter 1. kvartal for 2021-dimittenderne fra SDU er faldet med 4,8%-points ift. 2020-dimittenderne til 37,9%.

Tilsvarende for professionsbachelorerne, hvor faldet er 5,0%-points til 26,6%.

Tilgå rapporten her.

Redaktionen afsluttet: 08.04.2022