Skip to main content
Servicesider

Learning Analytics Netværk på besøg

SDU Analytics vært for nationalt learning analytics netværk.

Fredag d. 22. april er Bruno Mølgaard Geertsen vært, når SDU ligger lokaler til det nationale learning analytics netværk holder deres første møde vest for Storebælt.

Netværksmødet har et tema om dataetik med oplæg fra Borgerrådgiver i Københavns Kommune og Formand for Dataetisk Råd Johan Busse, og Analysechef Jacob Jensen fra SDU Analytics.

Derudover er der som vanligt sat tid af til at udveksle erfaringer og sparre med de andre netværksmedlemmer både via gruppedrøftelser og i pauserne.

Learning Analytics netværket er et åbent netværk, der samler repræsentanter fra danske videregående uddannelsesinstitutioner og andre interesserede i Danmark, som vil vide mere om og drøfte muligheder og udfordringer ved Learning Analytics i det danske uddannelseslandskab.

Netværket mødes tre – fire gange årligt til netværksmøder med en kombination af oplæg og plenumdrøftelser.

Netværket har et tredelt formål:

  • Videndeling af både nationale og internationale erfaringer.
  • Kendskab til samarbejde om Learning Analytics på tværs af uddannelsesinstitutionerne.
  • Visioner om at kvalificere den offentlige debat om Learning Analytics.

Læs mere om netværket.

Redaktionen afsluttet: 22.04.2022