Skip to main content
Servicesider

Souschef tiltrådt i SDU Analytics

Øget ledelsesfokus skal styrke faglighed og arbejdsmiljø i SDU Analytics.

Reelt tiltrådte Gitte Rønholt Hvidt som souschef d. 6. maj 2022, men i al travlheden i SDU Analytics i maj måned har vi ikke fået meldt dette bredt ud til vores samarbejdsrelationer via vores nyhedssite, så det benytter vi hermed månedsskiftet til.

Det øgede ledelsesfokus skal sikre fortsat eksekvering af løsninger med høj faglighed og at et fortsat attraktivt arbejdsmiljø udvikles med passende progression under de foranderlige vilkår ift. ændret teknologi, og ikke mindst forandringer i organisationens vidensbehov m.v.

Generelt skal det styrkede ledelsesfokus sikre en skarpere prioritering og ressourceallokering, hvor udvikling af leverancer sker koblet tættere på beslutningsprocesser og konkrete vidensbehov, til fremme af en effektiv decision intelligence kultur på SDU med øget data literacy.

Konkret er der et fokus på konsolidering af datagrundlag og governance for datahåndtering i SDU Analytics, herunder dataetik, som giver mulighed for:

  • Adækvate indberetninger til UFM, DST, DK-UNI, International Ranking m.v.
  • Quick’n’dirty agil og hurtig responsiv reaktion på organisationens akutte vidensbehov.
  • Best practice i forhold til at bygge skalerbare og levedygtige løsninger med et minimum af manuel vedligeholdelse.
  • Udvikling af next practice ift øget optimering og automatisering blandt andet ved hjælp af maskinlæring til flere processer.

SDU Analytics arbejder i forvejen med en plan frem mod sommeren 2023 i forhold til at få løst identificeret kompetencegæld, teknologisk gæld og leverancegæld i forlængelse af fusionen fra marts 2021.

Læs mere om souschef Gitte Rønholt Hvidt

Redaktionen afsluttet: 01.06.2022