Skip to main content
Servicesider

Statistisk Årbog flyttes fra sdu.dk internt til qv.sdu.dk

Statistik Årbog udvikles til internt brug.

I mange år har SDU haft en statistisk årbog i samme meget informationsrige format liggende eksternt.

Der er behov for at udvikle indholdet til den interne efterspørgsel, sådan at det er tidssvarende i forhold til aktuelle vidensbehov.

Samtidigt er der taget en vurdering af, hvor meget SDU reelt bør vise eksternt. SDU ønsker at være så åbent som muligt, men så lukket som nødvendigt.

Desværre var visse informationer i statistisk årbog på grund af de lange tidsserier bagud i tid ikke i overensstemmelse med vores GDPR compliance.

Endvidere ønsker SDU en bedre dialog om eksternes anvendelse af SDU’s informationer, sådan at vi kan sikre adækvat data til de eksterne formål.

I første omgang henviser SDU eksternt til Danske Universiteters nøgletal, som giver relevant og anerkendt officiel information om SDU og de andre universiteter.

SDU Analytics sørger for i løbet 2022 at omsætte data fra Danske Universiteters statistiske beredskab til et indbydende præsentationsformat på sdu.dk

Ligeledes udarbejdes der i henhold til lov om åbenhed og gennemsigtighed en ny visning af ekstern karakterstatistik, som forventes offentliggjort i sensommeren 2022.

Statistisk Årbog er flyttet internt til QlikView access point qv.sdu.dk, hvor den kan fremsøges med nøgletal som søgeord.
Direkte link til Statistisk Årbog

Spørgsmål er velkommen til sduanalytics@sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 03.06.2022