Skip to main content
Servicesider

Nye analysemuligheder i Gender Statistics

SDU’s analyseværktøj til dataunderstøttelse af universitets ligestillingsarbejde er blevet opdateret med en lang række nye hovedtal, grafer og tabeller.

I tæt samarbejde med SDU’s Gender Equality Team har SDU Analytics udviklet en ny version af Gender Statistics. Således byder analyseværktøjet nu også på både overordnede visualiseringer af data til ledelsesniveauer, samt detaljerede analysesider på f.eks. universitets ansatte og rekruttering af videnskabeligt personale.

De nye tilføjelser er:

  • En ny forside, ”Overview” med aggregerede tal på SDU- og fakultetsniveau for hhv. medarbejdere og rekruttering.
  • I alt tre ekstra sider med adskillige grafer for hhv. medarbejdere, rekruttering samt ledelsesdata (”Academic staff”, ”Academic recruitment” og ”Management”). Disse sider indeholder også ekstra tabeldata for hhv. medarbejdere, rekruttering samt ledelsesdata.
  • Et ’Dataetisk kanvas’ der forholder sig til de etiske forhold ift. data fremstillet i dashboardet. Kanvasset er tilgængelig i ”About”-sektionen af dashboardet.
  • Diverse tilføjelse til ”About”-sektionen, herunder indbygget screendump funktion til grafer.

Den nye version af Gender Statistics er tilgængelig for alle SDU ansatte her.

Redaktionen afsluttet: 09.08.2022