Skip to main content
Servicesider

Husk: Ingen adgang til data og analyser fredag d. 12. august efter kl. 10

Webpræsentationer midlertidigt utilgængelige d. 12. august.

Som meldt ud tidligere opdateres softwaren den 12. august 2022 på serveren Kvaser, der bruges til fremvise flere af de webpræsentationer, der er udarbejdet af SDU Analytics. Derfor vil flere af analyserne være midlertidigt utilgængelige, mens arbejdet står på.

Opdateringen af softwaren skal være med til at sikre, at SDU Analytics kan bringe data og indsigter i spil i organisationen på det bedst mulige grundlag.

Serveren lukkes kl. 09:59 og arbejdet tager nogle timer.

Vi forventer, at alle data og analyser igen til tilgængelige efter kl. 14:00.

Redaktionen afsluttet: 11.08.2022